Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Witas bvba.
Contactgegevens:
Witas bvba
Oosteindestraat 15B
9160 Lokeren
Door de toegang tot en het gebruik van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Onze verkoopvoorwaarden kan je hier terugvinden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Witas bvba of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.
Witas bvba stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden in de verstrekte informatie voorkomen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal Witas bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Witas bvba kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact met ons opnemen.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Witas bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Witas bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welke wijze dan ook, direct of indirect, bijzonder of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Witas bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

HET TOEPASSELIJKE RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Op deze site is Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.

HET GEBRUIK VAN COOKIES.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites te controleren. Uw internetbrowser laat u toe om het gebruik van cookies te voorkomen, om een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of om de cookies achteraf van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw internetbrowser.